Przejdź do treści

Zadanie

Stworzenie instalacji z wykorzystaniem „zielonej energii”, która obniży koszty eksploatacyjne obsługi budynku.

Do wykonania systemy:

– ogrzewanie,

– ciepła woda użytkowa z wykorzystaniem kolektorów słonecznych,

– wentylacja z rekuperacją,

– klimatyzacja,

– kominek z płaszczem wodnym,

– automatyka systemów z wykorzystaniem technologii KNX.

Rozwiązanie

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji z wykorzystaniem nowych technologii.

Urządzenia mają możliwość korzystania z energii z użyciem systemu Smart Grid w przyszłości.

Część rozwiązań została narzucona przez inwestora, więc niektóre funkcje są dublowane i mogą być wykorzystywane sporadycznie.

1. Ogrzewanie i klimatyzacja:

Zastosowaliśmy Hybrydę Firmy Daikin, która połączyła w jedno urządzenie pompę ciepła i kocioł gazowy. Zaletą tego urządzenia jest wysoka sprawność i duża autonomiczność w wyborze źródła ciepła. Urządzenie wybiera sposób pracy- pompa ciepła lub kocioł gazowy w zależności od bieżących kosztów eksploatacji.

Hybryda została połączona z klimakonwektorami na budynku sprzęgłem hydraulicznym.

Klimakonwektory w lecie pełnią funkcję klimatyzacji, a w zimie grzeją jak grzejniki. Tym sposobem te same urządzenia Hybryda i klimakonwektory w lecie chłodzą jak klimatyzacja, a w zimie grzeją.

Do magazynowania ciepła zastosowaliśmy bufor Firmy Daikin, który zbiera ciepło z wszystkich urządzeń – kotła, pompy ciepła, kolektorów słonecznych i kominka z płaszczem wodnym.

Kolektory słoneczne zainstalowane na dachu są typu bezciśnieniowego, dzięki temu mogliśmy wykorzystać wodę jako medium oraz nie będzie problemu z przegrzewaniem się kolektora. Pracują cały rok jak tylko jest słońce wykorzystując jego energię do ogrzewanie i podgrzewu C.W.U.

2. Wentylacja z rekuperacją.

Do wentylacji zastosowaliśmy inteligentną centralę Firmy Enervent z wymiennikiem obrotowym i wysokowydajnym odzyskiem ciepła i wilgoci. Centrala ma zabudowaną pompę ciepła dzięki czemu z bardzo wysoką sprawnością dostarcza świeże powietrze z odpowiednią temperaturą niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Dodatkową zaletą wentylacji mechanicznej jest duża sprawność w oczyszczaniu powietrza ze smogu. Centrala sama zwiększy ilość powietrza jeśli wilgotność, lub stężenie dwutlenku węgla będzie zbyt duże.

3. Automatyka domowa.

Nad wszystkimi systemami nadzór sprawuje automatyka domowa. Dzięki czujnikom temperatury, dwutlenku węgla i wilgotności w sposób automatyczny jest utrzymywany komfort termiczny oraz jakość powietrza.

W każdej chwili właściciel ma wgląd w pracę poszczególnych systemów oraz ma możliwość zmiany parametrów siedząc na fotelu.

Automatyka zarządza również alarmami, żaluzjami, światłem, dźwiękiem i innymi udogodnieniami.